Keškuš Nuori Karjala

Karjalan tašavallan kanšalaisjärještö «Kantakanšojen ta yhteiskuntadiplomatijan tukikeškuš «Nuori Karjala» oli rekisteröity 27. pakkaiskuuta vuotena 2016, ka še on tavallah šen Nuori Karjala –nuorisojärještön jatkaja, kumpani oli peruššettu vuotena 1993 aktiivisen nuorison voimin. 

Järještön toiminta on šuunnattu karjalan, vepšän ta šuomen kielen šäilyttämiseh, kehittämiseh ta popularisoimiseh Karjalan tašavallašša. 

Järještö on mukana šuomelais-ugrilaisien šukukanšojen kulttuuriyhteistyöššä, kehittäy kanšandiplomatijua ta järještäy yhteistyötä muajilman kantakanšojen kera. 

«Nuori Karjala» kannattau yhteiskunnallisie luovie alottehie, kantakanšojen ihmisoikevukšien kunnivoittamista ta nykyaikasie ratkaisuja kulttuurissa. Meitä kiinnoštau positiivini yhteistyö muijen kanšalaisjärještöjen ta vallaššaolijien kera, još tämmöni toiminta vaštuau meijän tavottehie. 

«Nuori Karjala» -keškuš ei ole šuuri järještö. Emmä pakaja Karjalan kantakanšojen nimeštä, vain tahomma kaikin voimin auttua heijän pitkähkeštäjyä kehityštä.

Peruškirja

Rekisteröintätovissuš