Karjalan tašavallan kanšalaisjärještö «Kantakanšojen ta yhteiskuntadiplomatijan tukikeškuš «Nuori Karjala»

Karjalan ta vepšän kielen online-kurššit
#Language Online Courses, # языковые курсы онлайн, # карельский язык, # вепсский язык, # Karelian language, # Vepsian language

Karjalan ta vepšän kielen online-kurššit

Karjalan ta vepšän kieltä on mahollista opaštuo ilmasekši Internetin kautti. Internet-kurššit oli luajittu ”Karjalan itämerenšuomelaiset kielet: uuvvet mahollisuot” -projektin puittehissa, kumpasen ”Nuori Karjala” -keškuš oli realisoinun Kanšallisušpolitiikan ministerijön rahotukšella.

Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä
#финно-угорские народы, # устойчивое развитие, # finno-ugric peoples, # sustainable development

Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä

Projektin puittehissa ”Nuori Karjala” –keškuš oli popularisoinun šuomelais-ugrilaisie kielie ta kulttuurie Karjalan tašavallan eläjien kešellä ta šamalla analisoinun šuomelais-ugrilaisien kanšojen tervehyöntilua. Projekti oli šivottu Karjalan tašavallan karjalaisien, vepšäläisien ta šuomelaisien ošallistumiseh Šuomen Lahešša piettyh Šuomelais-ugrilaisien kanšojen VII-muajilmankongressih, kumpasen aihiena oli ”Šuomelais-ugrilaiset kanšat – kohti keštävyä kehityštä”.


1 2