#Language Online Courses, #языковые курсы онлайн, #карельский язык, #вепсский язык, #Karelian language, #Vepsian language

Karjalan ta vepšän kielen online-kurššit

Karjalan ta vepšän kieltä on mahollista opaštuo ilmasekši Internetin kautti. Kurššijen šuorittamisekši pitäy rekisteröityö Petroskoin valtijonyliopiston elektronisien opaššušresurssien saitilla. 

Online-kurššien vepšäläisen versijan on valmistan Petroskoin valtijonyliopiston Filologisen tietokunnan vepšän kielen opaštaja Ol’ga Žukova. 

Karjalan kielen (livvin murtehen) kurššijen pohjakši on tullun Jelena Ruppijevan kirja «Sanalipas» (Petroskoi, 2014). Online-kurššit, šamoin kuin ni kirja, šisälletäh ainehistuo, kumpasen Jelena Ruppijeva on kerännyn moniehan vuuvven aikana «Oma Mua» -lehen ruatajana ta karjalan kielen opaštajana. Kirkkahat kuvat ollah tunnetun karjalaisen taitomiehen Solomešh (Trifanova) Anastasijan piiruštamat. 

Internet-kurššit oli luajittu ”Karjalan itämerenšuomelaiset kielet: uuvvet mahollisuot” -projektin puittehissa, kumpasen ”Nuori Karjala” -keškuš oli realisoinun Kanšallisušpolitiikan ministerijön rahotukšella. Petroskoin valtijonyliopiston elektronisien opaššušresurssien ošašto on valmistan teknillisen aluštan online-kurššija varoin. 

Karjalan kielen kurššijen esittely pijettih Aunukšešša ta Priäšän piirin Jessoilašša. Vepšän kielen kurššiloista kerrottih KT:n kanšallisešša kirjaštošša. 

Karjalan ta vepšän kielen Internet-kurššit ollah pilottiprojekti, kumpasešta alkau šuuri työ Karjalan itämerenšuomelaisien kielien opaššuškurššijen luatimisešša. 

Kurššijen käyttöohjiet: 

Kurššijen šuorittamisekši pitäy rekisteröityö työntämällä pyyntyö (šuaha käyttäjätunnuš ta peittošana) ošoittehella: admin-portal@petrsu.ru Kirjasen teemakši pitäy kirjuttua kurššijen nimi (karjalan tahi vepšän kieli); iče kirjasešša – Šukunimi, Nimi, Tuatonnimi 1. Šelaimen ošoitehrivih kirjuta www.webct.ru 

2. WebCT-saitin piäšivulla paina ”Начать работу” 

3. Kirjuta Käyttäjätunnuš ta Peittošana 

4. Valiče kuršši: karjalan tahi vepšän kieli 

5. Kotišivulla (kešellä) tahi kurššin valikošša (vašemella) valiče ”Содержание” 

6. Kačo aihien ainehistuo ta šiitä šuorita testi tämän aihien mukah 

Još tullou kyšyttävyä/šanottavua/tarkennettavua, kiänny ošoittehella: admin-portal@petrsu.ru 

HUOMAUTUŠ 

Testin šuorittamisekši pitäy: 

lisätä oman tietokonehen kielipaneelih kieli - Саамский Инари (Финляндия). (Панель управления – Язык и региональные стандарты – Языки клавиатуры – Изменить клавиатуру – Добавить). 

Näin työ šuatta kirjuttua Čč, Šš, Žž –kirjaimie.