Karjalan tašavallan kanšalaisjärještö «Kantakanšojen ta yhteiskuntadiplomatijan tukikeškuš «Nuori Karjala»

Karjalan ta vepšän kielen online-kurššit
#Language Online Courses, # языковые курсы онлайн, # карельский язык, # вепсский язык, # Karelian language, # Vepsian language

Karjalan ta vepšän kielen online-kurššit

Karjalan ta vepšän kieltä on mahollista opaštuo ilmasekši Internetin kautti. Internet-kurššit oli luajittu ”Karjalan itämerenšuomelaiset kielet: uuvvet mahollisuot” -projektin puittehissa, kumpasen ”Nuori Karjala” -keškuš oli realisoinun Kanšallisušpolitiikan ministerijön rahotukšella.