#карелы, #вепсы, #финны, #коренные народы, #общественная дипломатия, #karelians, #vepsians, #finns, #indigenous peoples, #civic diplomacy

Nuori Karjala auttau vahvistamah karjalaisen liikkehen šiämimahollisukšie

On tullun tietuo, jotta Nuori Karjala –tukikeškukšen projekti ”Karjalan šuomelais-ugrilaiset kanšat: yhteiskuntadiplomatijan kehityš ta šiämimahollisuukšien vahvistamini” on voittan KT:n Kanšallisušministerijön antamien avuššukšien kilpailun nominatijošša ”Šuomelais-ugrilaini yhteistyö”. 

Projektin tavottehena on Karjalan tašavallan šuomelais-ugrilaisien kanšojen kanšalaisjärještöjen šekä liikkehien järještämis- ta eksperttimahollisukšien kehittämini, jotta hyö voitais tehokkahammalla tavalla ošallistuo aktualisih alovehellisih, alovehienvälisih ta kanšainvälisih prosessiloih. Tarkemmin projektista voitta lukie tällä šivulla.